FUSUSUL HIKEM PDF

By admin No comments

M. ibn Arabi-fususul hikem sırra yolcu. Uploaded by. Sırra Yolcu. Loading Preview. Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper. Fususul Hikem by Muhyiddin Ibn Arabi, , available at Book Depository with free delivery worldwide. Fususul Hikem Anahtarlari by Muhyiddin Ibn Arabi, , available at Book Depository with free delivery worldwide.

Author: Jusida Mogami
Country: Portugal
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 5 December 2016
Pages: 469
PDF File Size: 9.84 Mb
ePub File Size: 5.39 Mb
ISBN: 897-4-13368-352-1
Downloads: 89402
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Minos

Allah kendisinden sonsuz raz olsun.

Muhyiddin ibn Arabi Fususul Hikem Anahtarları -Abdulbaki Miftah

Durumu senin yardm etmeni gerektiren kimselere yard m et. Musann duas yetinin srryla, mnsyla Mus Aleyhisselmn dilini zdn gibi ltfen bana da stnl m, belgatimi ve fasihli imi ikrm eyle Y Rabbi.

Bu kadar i aret kafidir Alalm bir Hzr elini, gel dervi hrka giyelim Tutalm can yolunu, gel dervi hrka giyelim Ta ki hal olsun bu muamma, a lsn gk hukem Hrkadr btn esma, gel dervi hrka giyelim Blbln istei gln kokusudur, An istedii HUdur. Birincisi, bizzat Tasavvuf kelimesinin manas yla irtibatldr. Miraca uruc ile Kabe kavseynde Allahu Teala Refref yani yeil bir dek gnderdi ve ona bindirdi.

Fususul Hikem

Ancak bir kiinin elinden hrka giyileceini hayal ediyorlar. Hayr iin alma hususunda gemi te ilediin kusurlardan pi manlk duy.

Zira ok konu ma, konumann deerini drr. Menziline konar m her defasnda En alim kalbim onu tahakkuk ettirdi i zaman Ben gneim, zatm gsteririm, o zaman ki sterim ve terennm beni izhar eder.

Bu, erzak- ezeliyeye gnlnn raz olduuna iarettir. Her glkle beraber bir kolayl k vardr. Allah muininiz, ilminiz mbarek olsun. Ayrca son ksmndaki baz hike ve eyh-i ekberin silsileleri sayd son blm eksiktir. Bu ise, koruma anlamna gelen vikaye kknden tremi takva elbisesi koruyan elbise dir. Onur rated it it was amazing May 13, Hatta nefsinin senin yan nda bir deeri olmamal.

  EUGENE IONESCO LA CANTATRICE CHAUVE PDF

E er Hikwm size bunu gstermeseydi, biz bunu gremezdik. Arabi el-Hatemi et-Tai el-Endlsinin Allah bizi ondan ve onun ilimlerinden yararlandrsn bu kitab kendi el yazsyla yazd nshadan nakledilmitir. Kaza ve Kader s rrn ncs olarak da: A k ve gizli filler hususunda nefsini hesaba ek. Diyerek, en byk saadetin insanl a yaplacak efkatte olduunu duyurur.

Biricik imam, arif, muhakkik, allame, efendim Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Cenaze namazn kl ve cenazenin pe inden mezarl a git.

Fususul-Hikem Tercüme ve Serhi 1: Muhyiddin Ibn Arabi: : Books

Zuhur ve tafsil tedricidir. Biz de bu hususta onlar n mezhebine uyduk ve elbisenin hem zahiri, hem de Bat ni olmas iin nde gelen bir ok eyhin sohbetinde bulunup onlar n edepleriyle edeplendikten sonra onlar n ellerinden bu h rkay giydik. Sabah ak am bizi zikir ve tesbih et, demedik mi? Her zaman Kuran ile terennm ederdi. Ayrca asl nshaya baklarak okunmutur. Hicare e -iblinin elinden giymi ti. Bunlar elbiselerin en hayrls olan takva ehlinin elbiseleridir. Mezara girmeden evvel nefsini hesaba ek.

Dnya hayat nn ssn isteyerek gzlerini onlardan evirme. Allah iin sev ve Allah iin bu zet. Bu, onlarn elbisesi ve ssleridir.

Yani birisine padiah, birisine kle, birisine zengin, dierine fakir, birisine ocuk, dierine ihtiyar deyip ayr ayr muamelede bulunma. Ki iki gzellii birletirerek iki cihetten sevap almak istemi lerdir. Cimrilik ettikleri zaman zenginleri, dnya iin yar an dnya ehlini ele tirmekten sakn. Zira bil ki, slm ahs- vhiddir. Bu hale tahakkuk eder, ona dalar, sonra bu halin gc eyhin zerindeki elbiseye sirayet eder.

  EL HOMBRE QUE CALCULABA RESUMEN POR CAPITULOS PDF

Hak tealann mjdesinden hareketle siz k ymetli okuyucularmzn fusuusl Cenab- eyhin bu duasndan faydalanmalar iin duann Trke harflerle okunu u, ardndan manas ve Arapa olarak orjinali de kitab mzn bu ksmna ilave edilmi tir. Allah bizi onun ilimlerinden yararland rsn. H zr ona hrkay Kadibul-Bann huzurunda giydirmiti. Sonra oradan Beytul Makdise getirdi.

Allah ve Resuln sevdikleri iin btn mminleri, iyilerini de, ktlerini de sev.

Allahmme Salli l seyyidn Muhammed ve l lhi ve sahbh ve sellm. Ey Tek, hkm sahibi, hkm kay tsz artsz yerine gelen Hakm olan, Ey Tek, tvbeleri kabul edici Tevvb olan ve Ey Tek, vaadinde sadk, sznde duran, nimetleri herkese ihsn eden, muhsin Fuzusul olan Allahm, onlarn bilinlerine nash tevbeleri ikrm ederek nash tevbesinin olu masn saladn, ikrm etti in gibi bana da ltfen nash tvbesi ikrm eyle Y Rabbi.

Tasavvuf stlahn da, hrka giyinmekel almak diye isimlendirilen bir hal daha vardr ki bu da, birebir grerek bilgi almak manasna gelen telkin anlamnda kullanlmtr. Yce Allahn, seni, hikek zere te vik ettii btn Batni giysiler bu kapsama girer.

Bundan nce onun sohbetinde bulunmu ve elinden edeb almtm. Kullarnn gslerinde takdir etmi tir ki: